Karel Fojtík Miroslav Bartoň Liba Dočkalová Pavel Rosinský
Karel Fojtík
prezident klubu
 Miroslav Bartoň
viceprezident klubu
Libuše Dočkalová
člen výboru 
Pavel Rosinský
člen výboru 
Daniel Špaček
člen výboru 

 


Počátky tenisové dění v Kopřivnici spadají do dvacátých let minulého století. Start klubové činnosti se datuje do roku 1928, kdy vznikl Český tenisový klub Kopřivnice. Jeho působištěm byly dvorce u Sokolovny, ty ale v roce 1954 musely ustoupit výstavbě kluziště a činnost klubu se přesunula na dvorce u Závodního hotelu. Ty zanikly v roce 1974, kdy je pohltila rozrůstající se Tatra. V roce 1976 se díky velkému brigádnickému úsilí začalo hrát na prvních dvou nových kurtech v místě dnešního tenisového areálu, v roce 1982 pak byla dána do zkušebního provozu nová tenisová hala.


Pravidelných soutěží se klub začal účastnit v roce 1949. Dnes se soustředí především na mládež do osmnácti let s tím, že nebrání odchodu talentů do center talentované mládeže. I díky tomu tady vyrostli takoví tenisté jako Květa Peschkeová-Hrdličková, Hana Šromová či Mojmír Krupa. Malí hráči zpravidla začínají v tenisové školičce, která je přístupná dětem už od čtyř let, později pokračují pravidelnými tréninky pod vedením zkušených trenérů. V klubu velice dobře funguje i klubové rekreační hraní, které dostává prostor jak v zimním období, tak v letním čase . V časech, které nejsou vyhrazeny tréninkům a klubovému rekreačnímu hraní, jsou kurty na objednávku přístupné všem dalším zájemcům.

Tenisový klub Kopřivnice. z.s.
ul. Dolní 16, 742 21 Kopřivnice
IČ: 48804819
____________________________
Zahájení hraní
na venkovních kurtech
pro veřejnost od 29.4.2024,
objednávky na tel. 602 759 859
a nebo 606 379 432

BartonMiroslav@seznam.cz

____________________________

TENISOVÁ HALA OTEVŘENA

Objednávky
TEL.  602 759 859
____________________________